O nás

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám predstaviť našu veľkoobchodná spoločnosť Bakr sro, zameranú na predaj originálneho príslušenstva a originálnych dielov pre mobilné telefóny značiek Nokia- Microsoft , Sony , Samsung, LG,Huawei, Xiaomi a ďalších. V súčasnej chvíli spoločnosť Bakr sro zabezpečuje dodávky po celej Českej republike ale aj do ďalších krajín EÚ aje oficiálnym distribútorom značiek Cg Mobile Cases (Ferarri,Guess,BMW.MERCEDES-BENZ,MOLESKIN), ROXFIT, NILLKIN, USAMS, REMAX, PUDINI, MERCURY, KISSWILL pre ČR a SR. Vďaka dlhoročným skúsenostiam na trhu s mobilným príslušenstvom sme schopní zabezpečiť tie najlepšie ceny, rýchle dodanie a kvalitu tovaru.

tešíme sa na spoluprácu s Vami

s pozdravom

Tým Bakr s.r.o.

Obchodné podmienky spoločnosti Bakr s.r.o.Bakr s.r.o., Třebohostická 564/9, 100 00, Praha 10 - Strašnice IČO: 26725274 DIČ: CZ26725274 (ďalej len "predávajúci, prevádzkovateľ, dodávateľ") stanovuje tieto obchodné podmienky pre realizáciu objednávok z internetového obchodu dodávaných svojim zákazníkom (ďalej len "zákazník, spotrebiteľ").

1. Všeobecná ustanovení

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Bakr sro. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky, občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Odkazy na tieto zákony nájdete pod touto časťou obchodných podmienok. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky a ktoré sa vzťahujú na podnikateľa, obchodným zákonníkom, č 513/1991 Z. z., Všetko v znení noviel. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Vymedzenie pojmov Spotrebiteľská zmluva - je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ. Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. Kupujúci - spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Kupujúci - ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom. Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy je kupujúci viazaný obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas. Kupujúci je na túto skutočnosť dostatočným spôsobom upozornený pred odoslaním svojej objednávky, v opačnom prípade nemožno po kupujúcim vymáhať viazanosť týmito obchodnými podmienkami.

2. Objednání zboží

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailu. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave av súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk ak je to pre daný druh tovaru obvyklé. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k zmene ceny dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme iv prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Prijatá objednávka bude spracovaná do 24 hod (v prac. Dni od 9:00 do 18:00 hod). O potvrdenie objednávky, spracovanie objednávky a odoslanie zásielky budete informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky.

3. Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

Ceny obsahujú DPH 21%. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim v okamihu potvrdenia objednávky a sú závislé na druhu registrácie kupujúceho a platných cenách v okamihu prijatia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia než na e-mailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Platobná podmienka je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosť využitia ďalších spôsobov platieb, ktoré sú uvedené nižšie. Spôsoby platieb: platba dobierkou faktúra - túto možnosť ponúkame stálym zákazníkom. Prepravné zadarmo k objednávkam nad 300 EUR. Pri objednávke pod 300 EUR sa účtuje prepravné vo výške 10-20 EUR podľa krajiny, kam zásielka smeruje.

4. Dodací podmínky

Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 1 - 5 dní pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje návod na používanie výrobku v slovenskom jazyku a záručný list, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé, daňový doklad je súčasťou zásielky. Zásielky prepravuje štandardne DPD, až k vám do firmy. Zákazník je vopred informovaný telefonicky o čase doručenia prepravcom DPD. Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. nie je i napriek dohodnutý termín prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

Neprevzatia tovaru

Ak neprevezme kupujúci objednaný tovar, a tovar bude vrátený predávajúcemu, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom vynaložené náklady na dopravu tovaru v plnej výške. Po vrátení neprevzatého tovaru späť do sídla predávajúceho, bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra na dopravu tovaru so splatnosťou 10 dní. V prípade, že nebude faktúra uhradená, je predávajúci oprávnený vyžadovať jej úhradu súdnou cestou.

5.Záruka, Reklamácie a možnosť Vrátenie tovaru

Odberateľovi je poskytovaná záručná doba na výrobky v dĺžke:
Príslušenstvo GSM - 24 mesiacov od dátumu predaja, len 6 mesiacov na kapacitu batérie od dátumu predaja
Záruka sa nevzťahuje na:
1. Vady vzniknuté bežným používaním (opotrebovaním)
2. Nesprávnym použitím výrobku
3. Nesprávnym skladovaním
4. Reklamácia sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté pri neodbornej montáži tovar ....
Postup pri reklamácii - je nutné dodržať:
1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom na bakr@bakr.cz, osobne či písomne​​.
2. reklamovaný tovar zašlite na adresu prevádzky: Bakr s.r.o., Třebohostická 564/9, 100 00, Praha 10 - Strašnice
3. Do zásielky priložte čitateľne a zrozumiteľne uvedený popis závady a vaše firemné údaje.
4. Priložte kópiu dokladu o kúpe tovaru.
 
 

 

 

porovnat - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    

 
 
 


 
 
 

 

Naposledy navštívené

 


 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  

 
 
 


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Technické řešení © 2021 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz