O nás

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit naši velkoobchodní společnost Bakr s.r.o., zaměřenou na prodej originálního příslušenství a originálních dílů pro mobilní telefony značek Nokia, Sony Ericsson, Samsung, LG a dlaších. V současné chvíli společnost Bakr s.r.o zajišťuje dodávky po celé České republice ale i do dalších zemí EU. Díky dlouholetým zkušenostem na trhu s mobilním příslušenstvím jsme schopni zajistit ty nejlepší ceny, rychlé dodání a kvalitu zboží.

těšíme se na spolupráci s Vámi

s pozdravem

Tým Bakr s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Bakr s.r.o.Bakr s.r.o., Třebohostická 564/9, 100 00, Praha 10 - Strašnice IČ: 26725274 DIČ: CZ26725274 (dále jen „prodávající, provozovatel, dodavatel“) stanoví tyto obchodní podmínky pro realizaci objednávek z internetového obchodu dodávaných svým zákazníkům (dále jen „zákazník, spotřebitel“).

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Bakr s.r.o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Odkazy na tyto zákony najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Vymezení pojmů Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

2. Objednání zboží

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailu. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo ke změně ceny dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Přijatá objednávka bude zpracována do 24 hod (v prac. dny od 9:00 do 18:00 hod.). O potvrzení objednávky, zpracování objednávky a odeslání zásilky budete informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky .

3. Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

Ceny obsahují DPH 21%. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na druhu registrace kupujícího a platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Způsoby plateb : platba dobírkou faktura - tuto možnost nabízíme stálým zákazníkům. Minimální výše nákupu v našem E-shopu je 150 Kč!.Doprava při objednávce nad 2.000kč s DPH je zdarma - při objednávce do 2.000 kč s DPH je 80 Kč bez DPH. Na Slovensko a do zahraničí je doprava účtována částkou 8 EUR ,při odběru na 350euro se doprava neúčtuje.

4. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 dnů pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list, je-li to pro daný druh zboží obvyklé, daňový doklad je součástí zásilky. Zásilky přepravuje standardně DPD, až k vám do firmy. Zákazník je předem informován telefonicky o čase doručení přepravcem DPD. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Nepřevzetí zboží

Nepřevezme-li kupující objednané zboží, a zboží bude vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vynaložené náklady na dopravu zboží v plné výši. Po vrácení nepřevzatého zboží zpět do sídla prodávajícího, bude kupujícímu vystavena zálohová faktura na dopravu zboží se splatností 10 dní. V případě, že nebude faktura uhrazena, je prodávající oprávněn vyžadovat její úhradu soudní cestou.

5.Záruka,Reklamace a možnost Vrácení zboží

Odběrateli je poskytována záruční doba na výrobky v délce:
Příslušenství GSM - 24 měsíců od data prodeje, pouze 6 měsíců na kapacitu baterie od data prodeje
Záruka se nevztahuje na:
1. vady vzniklé běžným používáním (opotřebením)
2. nesprávným použitím výrobku
3. nesprávným skladováním
4. Reklamace se také nevztahuje na vady vzniklé při neodborné montáži zboží....
Postup při reklamaci - je nutné dodržet:
1. Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem na bakr@bakr.cz, osobně či písemně.
2. reklamované zboží zašlete na adresu provozovny: Bakr s.r.o., Třebohostická 564/9, 100 00, Praha 10 - Strašnice
3. Do zásilky přiložte čitelně a srozumitelně uvedený popis závady a vaše firemní údaje.
4. Přiložte kopii dokladu o koupi zboží.
 
 

 

 

porovnat - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    

 
 
 


 
 
 

 

Naposledy navštívené

 


 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  

 
 
 


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Technické řešení © 2021 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz