Podmínky záruky za jakost a reklamační řád

 
Reklamační řád a záruka společnosti BAKR s.r.o., se sídlem Jesenice - Zdiměřice, V Podlesí 132, PSČ 252 42, IČ: 26725274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89775 (dále jen dodavatel) vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Souhlas se zárukou a jejími podmínkami a reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně osobně vyzvednuto u dodavatele.
 
Záruka za jakost - Dodavatel standardně poskytuje záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců, záruku za jakost na kapacitu baterie v délce trvání 6 měsíců. Výjimku tvoří Service Pack displeje a drobné náhradní díly (flex kabely, vyzváněcí reproduktory a sluchátka do mobilních telefonů, kamery do mobilních telefonů apod.), na které je poskytována záruka pouze 3 měsíce. Baterie s označením SWAP nelze reklamovat na parametry – kapacita, vnitřní odpor.
 
Kontrola - Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje dodavatele. Pokud objednavatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, anebo pokud objednavatel zjistí při kontrole dodávky mechanicky poškozené zboží (prasklé LCD, utržený flex kabel, utržený konektor apod.) je povinen nejdéle do 3 pracovních dní po obdržení informovat dodavatele na email reklamace@bakr.cz anebo telefonicky na čísle +420 608 555 855. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Do záruční opravy bude přijato pouze kompletní zboží.
 
Reklamace zásilek společnosti BAKR s.r.o. může být uplatněna pouze na adrese provozovny dodavatele:
 
Bakr s.r.o.
Třebohostická 564/9
100 00 Praha 10 - Strašnice
 
Kontaktní osoby pověřené vyřízením reklamací: Ondřej Vencl, Radek Švejda, Milan Schlinz
 
Záruka za jakost se nevztahuje na následující zboží: – poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné – s uběhnuvší záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci – mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, prasklé LCD displeje, natržené flex kabely atp.) – bez doložení původu nákupu – poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k obsluze nebo zásadami správného použití či skladování – zboží poškozené neodborným servisním zásahem nebo nesprávnou manipulací.
 
Záruka za jakost se dále nevztahuje na: baterie a náhradní díly bez kontrolních značek dodavatele, tj. razítko se symbolikou (např. B, BiS, SB, BT atp.).
 
Záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 
 
Reklamace – uplatnění záruky, jak postupovat?
 
Dodavatel se snaží být Vám zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle instrukcí uvedených níže. Usnadníte nám práci a Vaše reklamace bude vyřízena mnohem rychleji:
 
- zboží došlo v porušeném obalu - V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: bakr@bakr.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, avšak pozdější reklamace může být zamítnuta.
 
- zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou – Poškození je nutno bez zbytečného odkladu nahlásit dodavateli a to emailem na bakr@bakr.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 
- zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada - Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (záruční lhůta je 12 měsíců, záruční lhůta na kapacitu baterie je 6 měsíců a záruční lhůta pro náhradní díly je 12 měsíců), pokud je zboží v záruce, zadejte reklamaci na www.bakr.cz (sekce dokumenty – RMA – Vytvoření nové reklamace) a zašlete kompletní zboží na adresu naší firmy. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.
 
- vrácení zboží je možné jen po dohodě s obchodníkem společnosti Bakr s.r.o. a to jen v případě, pokud zboží bylo objednáno omylem, avšak nejdéle do 5ti pracovních dnů od přijetí zboží.
 
- reklamace LCD - Otestujte před nalepením! Pokud není díl měněn v autorizovaném servisu dané značky, na použitý díl se záruka nevztahuje
 
Doživotní záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a dále na zboží:
- poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
- mechanicky poškozené (zboží roztržené, prořízlé, propálené, prasklé, natržené, apod. )
- bez doložení původu nákupu
- poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k obsluze nebo zásadami správného použití či skladování
- zboží poškozené neodborným servisním zásahem nebo nesprávnou manipulací
 
Popis správně zaslané reklamace - Vadné zboží s popisem závady, který vytisknete po dokončení zadání RMA, na zásilku nezapomeňte uvést do horního levého rohu Vaší zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím na výše uvedenou adresu. Lhůta pro dodání vytvořených RMA je 14 dní pro zákazníky z ČR, 30 dní pro zahraniční zákazníky. Záruka nebude při překročení této lhůty dále prodlužována. Náklady na dopravu reklamace do společnosti BAKR s.r.o. nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou.
 
Účinnost: - Záruka za jakost, její podmínky a reklamační řád se vztahují na zboží dodané od 1.1.2014.
 
BAKR s.r.o.
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

porovnat - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    

 
 
 


 
 
 

 

Naposledy navštívené

 


 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  

 
 
 


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Technické řešení © 2023 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz