Podmienky záruky na kvalitu a reklamačný poriadok

 
Reklamačný poriadok a záruka spoločnosti BAKR s.r.o., so sídlom Třebohostická 564/9, Praha 10,100 00,ČR , IČ: 26725274, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 89775 (ďalej len dodávateľ) vychádza zo zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákoník, v platnom znení. Súhlas so zárukou a jej podmienkami a reklamačným poriadkom potvrdzuje objednávateľ podpisom faktúry, kúpnej zmluvy, alebo prevzatím tovaru od prepravcu a potvrdenie tohoto svojím podpisom. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih, kedy je tovar prevzatý od dopravcu, prípadne osobne vyzdvihnutý u dodávateľa.
 
Záruka na kvalitu - Dodávateľ poskytuje záruku na kvalitu v dĺžke trvánia 12 mesiacov, záruku na kvalitu vo vzťahu ku kapacite batérie v dĺžke trvania 6 mesiacov a záruku na kvalitu vo vzťahu k náhradným dielom 3 mesiace.
 
Kontrola - Objednávateľ je povinný skontrolovať dodávku,či nie je nijako viditeľne poškodená ,alebo poničená. Pokiaľ je zásielka poničená, nepeevezme objednávateľ zásielku a neodkladne kontaktuje dodávateľa. Pokiaľ objednávateľ zistí akýkoľvek rozdiell medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom, alebo pokiaľ objednávateľ zistí pri kontrole dodávky mechanicky poškodený tovar (prasknuté LCD, odtrhnutý flex kábel, odtrhnutý konektor apod.) je povinný najmenej do 3 pracovních dní po obdržaní informovať dodávateľa a to na email: reklamace@bakr.cz alebo telefonicky na čísle +420 608 555 855. Pokiaľ tak neučiní, vystavuje se nebezpečenstvu, že neskor prípadná reklamácia nebude uznaná. Do záručnej opravy bude prijatý len kompletný tovar.
 
Reklamácia zásielok spoločnosti BAKR s.r.o. može byť uplatnená iba na adrese prevádzky dodávateľa:
 
Bakr s.r.o.
Třebohostická 564/9
100 00 Praha 10 - Strašnice
 
Kontaktné osoby poverené reklamáciami: Ondřej Vencl, Radek Švejda
 
Záruka na kvalitu sa nevzťahuje na následujúci tovar: – poškodenia živlami ako je voda, oheň, blesk alebo iné elektrický výboj a podobne – po uplynutí záručnej lehoty v deň předloženia (doručenia) tovaru na reklamáciu – mechanicky poškodené (roztrhnuté, prerezané, prepálené, prasknuté LCD displeje, natrhnuté flex káble atp.) – bez doloženia povodu nákupu – poškodené nesprávnym použitím v rozpore s návodom k obsluhe alebo zásadami správného používania či skladovania – tovar poškodený neodborným servisným zásahom alebo nesprávnou manipuláciou.
 
Záruka na kvalitu se ďalej nevzťahuje na: batérie a náhradné diely bez kontrolných značiek dodávateľa, tj. razítko so symbolikou (napr. B, BiS, SB, BT a pod.).
 
Záruka na kvalitu sa nevzťahuje na opotrebenie veci sposobené jej obvyklým používaním.
 
 
Reklamácie – uplatnenie záruky, ako postupovať?
 
Dodávateľ sa snaží byť k Vám váženým zákazníkom pokiaľ možno čo najbližšie. Dobre vieme z vlastných skúseností, a pozná to asi každý, ako neprííjemné je uplatňovať na nejaký tovar reklamáciu. Pokiaľ sa už ale nejaký problém vyskytne, napr. Vám nedošiel tovar úplne v poriadku, alebo sa v priebehu používania objavila nejaká závada, postupujte prosím podľa inštrukcií uvedených nižše. Uľahčíte nám prácu a Vaša reklamácia bude vybavená omnoho rýchlejšie:
 
- tovar dorazil v poškodenom obale - V takom prípade, je lepšie zásilku neprevziať. Neúplnu alebo poškodenú zásileku je nutné neodkladne oznámiť e-mailom na adresu: bakr@bakr.cz, spísať s dopravcom protokol o poškdení zásielky, a ten bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásileky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, avšak neskoršia reklamácia može byť zamietnutá.
 
- tovar dorazil v neporušenom obale, ale je mechanicky poškodené dopravou/balením – Poškodenie je nutné bez zbytočného odkladu nahlásiť dodaváteľovi a to emailom na bakr@bakr.cz. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
 
- tovar dorazil v poriadku, ale objavila sa vada pri používaní - Pokiaľ objavíte na tovare vadu (i postupom času), preverte podľa nákupného dokladu, či je tovar v záruke (záručná lehota je 12 mesiacov, záručná lehota na kapacitu batérie je 6 mesiacov, pokiaľ je tovar v záruke, zadajte reklamáciu na www.bakr.cz (sekcia dokumenty – RMA – Vytvorenie novej reklamácie) a zašlite kompletný tovar na adresu našej firmy. Obratom posúdíme Vašu reklamáciu a vynasnažíme sa o čo nejrýchlejšie kladné vybavenie.
 
- vrátenie tovaru je možné len po dohode s obchodným zástupcom spoločnosti Bakr s.r.o., a to len v prípade, pokiaľ bol tovar objednaný omylom, avšak najdlhšie do 5tich pracovných dní od prijatia tovaru.
 
Popis správne zaslanej reklamácie - Vadný tovar s popisom závady, ktorý vytlačíte po dokončení zadania RMA, na zásielku nezabudnite uviesť do horného ľavého rohu Vašu spiatočnú adresu. Takto pripravenú zásielku zašlite prosím na vyššie uvedenú adresu. Náklady na dopravu reklamácie do spoločnosti BAKR s.r.o. nesie objednávateľ, takisto riziko a zodpovednosť za poškodenie zásielky dopravou.
 
Účinnosť: - Záruka za kvalitu , jej podmienky a reklamačný poriadok sa vzťahujú na tovar dodaný od 1.1.2014.
 
BAKR s.r.o.
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

porovnat - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    

 
 
 


 
 
 

 

Naposledy navštívené

 


 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  

 
 
 


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Technické řešení © 2023 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz